Hétfő-Péntek: 7:00-20:30, Szombat: 9:00-13:00

Fejlesztő pedagógia

 • Fejlesztő foglalkozás - csoportos /fő 8 000 Ft 
  Fejlesztő foglalkozás - egyéni 10 000 Ft 
  Fejlesztő pedagógiai felmérés 18 000 Ft 
  Fejlesztő pedagógiai betanítás 18 000 Ft 
  Iskolakezdés előtti felmérés 20 000 Ft 

  Árlistákban nem szerepel minden vizsgálatunk és szolgáltatásunk díja, a további részletekről munkatársaink tudnak felvilágosítást nyújtani a +36 (22) 500-300 telefonszámon.

A fejlesztő pedagógus olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakember, aki korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismeri a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait.

A gyermek életkorának, egyéni fejlődési ütemének, fejlettségének figyelembevételével differenciáltan fejleszti a gyermeket óvodás kortól egészen a felső tagozatig.

Részképesség-, tanulási, magatartási vagy figyelemzavarral küzdő, diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás gyermekek fejlesztését látja el egyéni vagy csoportos formában.

Célja az elmaradt terület fejlesztése prevenciós és korrekciós formában.

A fejlesztő pedagógus a következő területeken nyújt segítséget:

 • figyelem

 • gondolkodás

 • emlékezet

 • kommunikáció

 • iskolaérettség vizsgálata

 • szociális készségek fejlesztése

 • iskolai tanulás megsegítése

 • tanulási zavarok korrekciója

Ha gyermekénél a következőket tapasztalja, kérjen segítséget a fejlesztő pedagógustól:

 • alacsony szókinccsel rendelkezik

 • rosszul használja a ragokat

 • szövegértése, helyesírása gyenge

 • lassan és viszonylag sok hibával olvas

 • nehezen tanul verseket, dalokat, mondókákat

 • elfelejt fontos dolgokat

 • helytelenül fogja a ceruzát

 • számolási nehézségekkel küzd

 • motiválatlan