Nincs megjeleníthető tartalom

Székesfehérvár, Nagy László utca 1

Hétfő- Péntek 7:00-20:00 1. és 3. hét szombaton: 7.00-13.00

English
hu / en

Afázia terápia

Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő zavara. Fontos elkülöníteni más kórképektől, mint a diszartria (a mozgásért felelős agyterület sérülése, a beszédmozgásokat érinti) vagy a demencia (mentális zavar, nyelvi tünete csak kísérőtünet). Magyarországon a leggyakrabban agyvérzés miatt alakul ki. Egyéb okok lehetnek: koponyatrauma, aneurisma (rendellenes agyi ér). Diagnosztikája és kezelése kórházban, orvosi felügyelet mellett történik.

Az afázia típusai 

Alapvetően 2 csoportra osztják: fluens (folyamatos) vagy nonfluens (nem folyamatos) 

Fluens afáziák: 

  • Wernicke-afázia: a beszédértés központja (baloldali halántéklebeny) sérül; a beteg folyamatosan beszél, ami sokszor értelmetlen, hibákkal teli, a hiányzó visszacsatolás miatt. A feltett kérdésekre nem adekvátan válaszol, a szituációkból próbál következtetni. Beszédutánmondása gyenge. 
  •  Transzkortikális szenzoros afázia: nem a beszédközpontok, hanem azok összeköttetésében történik sérülés. Tünetei megegyeznek a Wernicke-afáziás betegével, beszédutánmondásban jobban teljesít. 
  • Kondukciós (vezetéses) afázia: egyik beszédközpont sem sérült, hanem a két központot összekötő agyterület. Fő tünete a beszéd utánmondásának gyengesége. 
  • Amnesztikus afázia (anómia): fő tünete az állandó szótalálási nehézség, behelyettesítés, körülírás. 

Nonfluens afáziák: 

  • Broca-afázia: a beszéd motoros központja (baloldali homloklebeny) sérül; a beteg beszéde nem folyamatos, „távirati stílus”-ban fejezi ki magát, az artikuláció sokszor pontatlan. Beszédértése ép. 
  • Transzkortikális motoros afázia: ép beszédértés mellett, a beszédindítás feltűnően nehéz, beszédutánmondása azonban gyorsabb változás megy végbe, mint a beszédindítás területén 
  • Globális afázia: az összes terület sérült: beszédértés, beszédprodukció, beszéd utánmondása, spontán beszéd, olvasás, írás, számolás is érintett. 

Leggyakrabban ez a típus jelenik meg közvetlenül az agysérülés után. Az agysérülést követő 3 hónapig spontán javulás következik, amikor az agy regenerálódik, ennek a hatásnak és a logopédiai terápiának következtében az afázia típusa változik. 

Az afázia egyes típusaihoz nincsenek külön speciális gyakorlatok. Mindig a teszt végeredményéből kell kiindulni: melyek a fejlesztendő területek? Az afázia terápia Székesfehérváron, a Mentaház Magánorvosi Rendelőben, a teszttel felállított egyéni kezelési terv módszere által történik.

Területek: kommunikáció megindítása, beszédértés, megnevezés, mondat- és szövegalkotás